Rozkroje

Rozkroje to komputerowy system optymalizacji rozkroju surowców. W zależności od charakteru produkcji przedsiębiorstwa koszt surowca ma różny udział w cenie produktu finalnego, dochodzący nawetdo 80%. Gdy wykorzystanie surowca wiąże się z jego rozkrojem (fabryki mebli, fabryki odzieżowe, przedsiębiorstwa budowlane, zakłady elektroniczne, zakłady kamieniarskie itp.) pojawia się problem optymalizacji tej czynności.

Zastosowanie

Dzięki zastosowaniu komputerowego systemu optymalizacji rozkrojów można:

 • zmniejszyć koszty poprzez optymalne wykorzystanie surowca,
 • skrócić czas potrzebny na uruchomienie produkcji poprzez wykorzystanie komputera do żmudnych obliczeń,
 • usprawnić pracę poprzez zautomatyzowanie opracowania rozkrojów.

W dotychczasowej praktyce opracowaliśmy różne wersje systemu przeznaczone do rozwiązywania między innymi następujących zadań optymalizacji:

 • rozkrój na elementy o wymiarach netto,
 • rozkrój na elementy z nadmiarem na obróbkę,
 • rozkrój na formatki wielokrotne,
 • rozkrój na elementy dla pojedynczego zestawu,
 • rozwój z uwzględnieniem hierarchii rozkrawanych elementów (np. zamówienie → zestaw → szafka → element/akcesorium)
 • rozkrój tkaniny (tektury),
 • rozkrój tkaniny dla pojedynczego zestawu.

Działanie

Procedura optymalizacyjna musi uwzględnić szereg dodatkowych wymagań użytkownika wynikających z własności procesu produkcji, a w szczególności z wartości różnorodnych parametrów maszyn i urządzeń wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Poniżej zamieszczona została niepełna lista tych ograniczeń uwzględnianych w różnych opracowanych przez firmę procedurach optymalizacyjnych:

 • rzaz piły,
 • brzegowania płyty,
 • brzegowania powrotne dla rozkroju pakietów,
 • nadmiary na obróbkę dla pojedynczych formatek,
 • nadmiary technologiczne na obróbkę formatek wielokrotnych,
 • minimalne wymiary formatek wielokrotnych,
 • maksymalne wymiary formatek wielokrotnych,
 • obracanie elementu na płycie,
 • obracanie elementu na formatce wielokrotnej,
 • docinanie elementu poza formatyzerką,
 • maksymalna szerokość pasa czołowego,
 • minimalna szerokość wycofywanego pasa bocznego,
 • maksymalna długość jednego cięcia (długość prowadnicy),
 • dopuszczalny przesuw ruchomej częsci stołu,
 • maksymalna liczba różnych typów elementów na rozkroju,
 • maksymalna liczba różnych od siebie pasów pionowych,
 • maksymalna liczba różnych od siebie pasów poziomych.

Opracowane procedury znajdowały do tej pory zastosowanie międzyinnymi:

 • w fabrykach mebli do planowania rozkroju płyt pilśniowych i wiórowych,
 • w zakładach produkujących płyty pilśniowe i wiórowe,
 • do cięcia (łamania) szyb,
 • w zakładach kamieniarskich,
 • do rozkroju surowca z jednym nieograniczonym wymiarem typu tkanina lub wstęga tektury.

Na życzenie nowego użytkownika możliwe jest opracowanie procedur optymalizacyjnych spełniających ograniczenia i wymagania dla nowych typów maszyn tnącychi samego surowca.

Dodatkowe informacje

Program, jako aplikacja DOS'owa, ma niewielkie wymagania sprzętowe.